Założyciele OZRSS Logo OZRSS Międzynarodowy Rok Spółdzielczości
 
MENU
 

Partnerzy i przyjaciele...


Miejsce to, przeznaczone jest na promowanie ludzi, instytucji, firm i organizacji które swoim autorytetem, moralnym lub materialnym poparciem przyczyniają się do rozwoju i owocnego działania Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.Podczas "III Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej" tradycyjnie już przyznano statuetki "Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej". W 2011 roku wyróżnienia otrzymali: Pan Alfred Domagalski - Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Pani Maria Feliniak - Z-ca Burmistrza Strzelec Opolskich oraz Pan Tomasz Bystroński - Wójt Gminy Nowosolna.Już po raz drugi w trakcie "II Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej" wręczono tytuły Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej. W tym roku wyróżnienia za trud i wysiłek włożony w rozwój spółdzielczości socjalnej w Polsce przyznano Pani Barbarze Grabowskiej - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy oraz Panu Ryszardowi Grűnerowi - Burmistrzowi Gminy Byczyna.W dniach 15-17 października 2009 r. w Cedzynie k. Kielc odbyło się "I Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych", które było okazją do spotkania się ponad 100 przedstawicieli młodego ruchu spółdzielczości socjalnej oraz instytucji zaangażowanych w ich rozwój. Celem forum była wymiana doświadczeń oraz dyskusja nad barierami i perspektywami rozwoju spółdzielczości socjalnej w Polsce.

Forum zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania oraz Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w ramach projektu "Profesjonalizacja przedsiębiorstw kluczem do rozwoju ekonomii społecznej", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013.

W trakcie spotkania wręczono tytuły "Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej", będące wyrazem wdzięczności za trud i wysiłek włożony w rozwój spółdzielczości socjalnej w Polsce. Pierwszymi laureatami nagrody przyznawanej przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych i Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania zostali:
  • p. Cezary Miżejewski,
  • p. Tadeusz Tomaszewski (Poseł na Sejm RP, Klub Poselski Lewica),
  • Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za wdrożenie i realizację programu "Wspieranie Spółdzielczości Socjalnej".


Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego