Założyciele OZRSS Logo OZRSS Międzynarodowy Rok Spółdzielczości
 
MENU
 

Publikacje...


Komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych "Komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych" - publikacja ma na celu omówienie i wyjaśnienie przepisów ustawy o spółdzielniach socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości. Komentarz przygotowany został na zlecenie Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przez dr Barbarę Godlewską-Bujok - prawniczkę specjalizującą się w zagadnieniach zatrudnienia w Polsce oraz przez Cezarego Miżejewskeigo - eksperta i praktyka w zakresie ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielczości socjalnej, współautora omawianej ustawy - pobierz plik

Półrocznik 'Ekonomia Społeczna' Zapraszamy do lektury trzeciego numeru półrocznika "Ekonomia Społeczna" - publikacji, której podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. Na łamach półrocznika są prezentowane zarówno artykuły naukowe, raporty z badań, jak i inne teksty zawierające omówienia, analizy inicjatyw i rozwiązań adresowanych do środowiska ekonomii społecznej.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla początkujących Polecamy publikację dla organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych o nazwie: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla początkujących".

Vademecum lustratora spółdzielni socjalnej W ramach projektu Partnerstwo na rzecz wsparcia spółdzielczości socjalnej współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 powstała publikacja "Vademecum lustratora spółdzielni socjalnej" - plik do pobrania

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych "Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych" to publikacja powstała w ramach projektu Partnerstwo na rzecz wsparcia spółdzielczości socjalnej współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 - plik do pobrania

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Publikacja "Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?" powstała w ramach projektu Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej: osiedlowe spółdzielnie socjalne współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - plik do pobrania

Dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną? W ramach projektu PO FIO Profesjonalizacja przedsiębiorstw kluczem do rozwoju ekonomii społecznej ukazała się publikacja wydana przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania autorstwa Cezarego Miżejewskiego pt. "Dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną?" - plik do pobrania

Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów "Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów" to publikacja powstała w ramach projektu Zachodniopomorskie Centrum Wspierania Procesów Ekonomii Społecznej. Projekt realizowany w ramach Działania 7.2.2 PO KL, przez partnerstwo w składzie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, TWP Wydział Zamiejscowy w Szczecinie i Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.

Przedsiębiorstwa społeczne we Włoszech W listopadzie 2005 r. opublikowany został dokument autorstwa Carlo Borzaga Alceste Santuari "Przedsiębiorstwa społeczne we Włoszech - doświadczenia spółdzielni społecznych". Wydawcą było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pomocy i Integracji Społecznej.