Założyciele OZRSS Logo OZRSS Międzynarodowy Rok Spółdzielczości
 
MENU
 

Rekrutacja do OZRSS...


W imieniu władz Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych mamy zaszczyt zaprosić wszystkie Spółdzielnie Socjalne z terenu całego kraju do członkostwa w naszej organizacji w celu wspólnego działania na rzecz rozwoju spółdzielczości socjalnej w Polsce.

Inicjatywa powołania OZRSS jest rezultatem oddolnych postulatów reprezentantów Spółdzielni Socjalnych z terenu całej Polski, a także instytucji zaangażowanych w rozwój spółdzielczości socjalnej, jest kolejnym ogniwem wzmacniającym rozwój spółdzielni socjalnych w naszym kraju. Jesteśmy przekonani, iż działalność Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych stworzy skuteczne możliwości na rzecz promocji i wspierania idei gospodarki społecznej poprzez działania w zakresie szeroko rozumianej reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przedmiotem działania OZRSS jest:
  • współdziałanie w doskonaleniu samorządu spółdzielczego oraz współpraca z samorządami gospodarczymi,
  • reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni socjalnych wobec organów administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego,
  • prowadzenie działalności ułatwiającej spółdzielniom socjalnym realizację ich celów statutowych,
  • przeprowadzanie lustracji spółdzielni socjalnych na preferencyjnych zasadach,
  • pozyskiwanie i alokacja publicznych środków krajowych i zagranicznych.
W najbliższym czasie zamierzamy przeprowadzić kompleksowe warsztaty szkoleniowe dla Spółdzielni Socjalnych zrzeszonych w naszym Związku obejmujące istotne zagadnienia dotyczące bieżącej działalności gospodarczej. Mamy nadzieję, iż niebawem pozyskamy odpowiednie środki finansowe, które umożliwią całkowicie bezpłatne uczestnictwo zainteresowanych spółdzielni.

Procedura przystąpienia Spółdzielni Socjalnej do OZRSS:

  1. Przesłanie na adres Związku uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej w sprawie przystąpienie do Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych - projekt uchwały .
  2. Wypełnienie oraz przesłanie deklaracji członkowskiej - pobierz plik .
Serdecznie zapraszamy!Formularz kontaktowy on-line

Treść:
(nazwa spółdzielni,
miejscowość, itp.)
Nr telefonu:
Adres e-mail: