Założyciele OZRSS Logo OZRSS Międzynarodowy Rok Spółdzielczości
 
MENU
 

Historia OZRSS...


OZRSS ZAREJESTROWANY!!!

W imieniu władz Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, zawiązanego w dniu 22 czerwca 2007 r. w Byczynie, z satysfakcją pragniemy poinformować, że w dniu 23 listopada 2007 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Organizacji Społecznych i Zawodowych pod numerem KRS: 0000292252, a tym samym związek nabył osobowość prawną.

Inicjatywa powołania OZRSS jest rezultatem postulatów reprezentantów Spółdzielni Socjalnych z terenu całej Polski, a także instytucji zaangażowanych w rozwój spółdzielczości socjalnej, jest kolejnym ogniwem wzmacniającym rozwój spółdzielni socjalnych w naszym kraju. Jesteśmy przekonani, iż powstanie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych stworzy skuteczne możliwości na rzecz promocji i wspierania idei gospodarki społecznej poprzez działania w zakresie szeroko rozumianej reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym sojusznikom - instytucjom rządowym i samorządowym, organizacjom III sektora, reprezentantom wyższych uczelni - za niezwykle cenny wkład w proces konsolidacji młodego ruchu spółdzielczości socjalnej.

W imieniu władz OZRSS:

Jacek Imioła - Prezes Zarządu
Marcin Juszczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Lamprecht - Wiceprzewodniczący Rady NadzorczejNadzwyczajne Zebranie założycieli Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

W dniach 10, 12, 13 i 20 października 2007 r. we Wrocławiu, Sosnowcu i Warszawie odbyły się Nadzwyczajne Zebrania założycieli OZRSS na których dokonano zmiany statutu niezbędne do skutecznej rejestracji związku w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pomimo krótkiego czasu od momentu ogłoszenia o zebraniach oraz rozproszenia siedzib Spółdzielni Socjalnych na terenie całego kraju (w województwach: zachodniopomorskim, śląskim, małopolskim, lubelskim, opolskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podkarpackim, łódzkim), dzięki wykazaniu solidarności w naszych wspólnych dążeniach, niemal w komplecie stawiliśmy się na spotkaniach. Niewątpliwie to bardzo dobrze wróży na przyszłość. Dnia 25.10.2007 poprawiony statut związku złożyliśmy w warszawskim KRS.

Nadzwyczajne Zebranie założycieli OZRSS

       

       

       

       

       

       Powołano Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Członkowie - założyciele OZRSS W dniu 22 czerwca 2007 r. w sali Urzędu Miejskiego w Byczynie (woj. opolskie) odbyło się zebranie założycielskie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Pod patronatem Krajowej Rady Spółdzielczej przedstawiciele 19 spółdzielni socjalnych z całej Polski powołali do życia OZRSS z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 1.

Przedmiotem działania OZRSS będzie:
 • współdziałanie w doskonaleniu samorządu spółdzielczego oraz współpraca z samorządami gospodarczymi,
 • reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni socjalnych wobec organów administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie działalności ułatwiającej spółdzielniom socjalnym realizację ich celów statutowych,
 • przeprowadzanie lustracji spółdzielni socjalnych na preferencyjnych zasadach,
 • pozyskiwanie i alokacja publicznych środków krajowych i zagranicznych.

Wykaz reprezentantów - członków założycieli OZRSS:
 1. Jacek Imioła - Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Dłoń", 41-200 Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12
 2. August Szkoda - Spółdzielnia Socjalna "Nasza", 75-669 Koszalin, ul. Synów Pułku 4/6
 3. Małgorzata Gil - Małopolska Spółdzielnia Socjalna w Krakowie, 30-809 Kraków, ul. Żabia 16
 4. Bożena Palonka - Spółdzielnia Socjalna "Dragon", 22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 86
 5. Marcin Juszczyk - Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Byczyna, 46-220 Byczyna, Polanowice 94
 6. Jerzy Lamprecht - Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion", 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10 pok. 26
 7. Magdalena Jeziorna - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Polgraf", 46-220 Byczyna, ul. Basztowa 3/5
 8. Mirosław Możdżeń - Spółdzielnia Socjalna "Dobry Początek", 43-190 Mikołów, ul. Krawczyka 16a
 9. Jarosław Tromszczyński - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Szansa", 12-221 Ruciane Nida, ul. Zielona 40
 10. Jan Śmiechowski - Spółdzielnia Socjalna "Pro- Eko", Wrocław, ul. Gospodarska 1
 11. Józef Kłosiński - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ogniwo", 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Matejki 29/1
 12. Elżbieta Szydło - Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Dłoń", 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Starobystrzycka 31
 13. Jan Błaut - Spółdzielnia Socjalna "Jedność", 41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego70/8
 14. Władysław Trybulski - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Wspólna Sprawa", 26-600 Radom, ul. Sienkiewicza 8
 15. Adam Polak - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Gorliczanin", 38-300 Gorlice, ul. Słoneczna 11
 16. Ryszard Kozanecki - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Piątka", 94-213 Łódź, ul. Pługowa 10
 17. Janusz Więcek - Krakowska Spółdzielnia Socjalna "Vifenix", 30-698 Kraków, ul. Lasogórska 10
 18. Jacek Gąsowski - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ares", 25-367 Kielce, ul. Mickiewicza 1
 19. Aneta Englot - Spółdzielnia Socjalna "Konar", 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kwiatkowskiego 21/7
Inicjatywa powołania OZRSS jest rezultatem postulatów reprezentantów Spółdzielni Socjalnych z terenu całej Polski, a także instytucji zaangażowanych w rozwój spółdzielczości socjalnej w naszym kraju. Sojusznikami powołania Związku były m.in. takie instytucje jak:
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
 • Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Krajowa Rada Spółdzielcza,
 • Posłowie na Sejm RP,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
 • Urząd Miejski w Byczynie,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej "WAMA-COOP" z Olsztyna.
W spotkaniu założycielskim wzięli udział zaproszeni goście:
 • prof. Ewa Leś - Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej, PRR "Tu jest praca",
 • Eugeniusz Wycisło - poseł na Sejm RP, Przewodniczący Podkomisji Nadzwyczajnej ds. zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych,
 • Alfred Domagalski - Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej,
 • Cezary Miżejewski - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 • Mariusz Denisiuk - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej,
 • Paulina Chodyra - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej,
 • Andrzej Stachowiak - Urząd Marszałkowski we Wrocławiu,
 • Piotr Wołkowiński - REVES Europejska Sieć Miast i Regionów na rzecz Gospodarki Społecznej,
 • Przedstawiciele władz samorządowych woj. opolskiego oraz Gminy Byczyna.
Podczas burzliwych, acz niezwykle konstruktywnych obrad, uchwalono powołanie OZRSS, przyjęto statut Związku oraz niezbędne dokumenty do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W wyniku głosowania wybrano następujące władze Związku:

Do 7-osobowej Rady Nadzorczej OZRSS wybrani zostali:
 • Marcin Juszczyk (Przewodniczący) - Spółdzielnia Socjalna Handlowo-Usługowo-Produkcyjna z Byczyny,
 • Jerzy Lamprecht (Z-ca Przewodniczącego) - Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion z Wrocławia,
 • Mirosław Możdżeń (Sekretarz) - Spółdzielnia Socjalna "Dobry Początek" z Mikołowa,
 • Adam Polak (Członek) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Gorliczanin" z Gorlic,
 • Władysław Trybulski (Członek) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Wspólna Sprawa" z Radomia,
 • Jan Błaut (Członek) - Spółdzielnia Socjalna "Jedność" z Chorzowa,
 • Jacek Gąsowski (Członek) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ares" z Kielc.
W skład 3-osobowego Zarządu OZRSS weszli:
 • Jacek Imioła (Prezes) - Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Dłoń" z Sosnowca,
 • Józef Kłosiński (Z-ca Prezesa) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ogniwo" z Kędzierzyna-Koźle,
 • Aneta Englot (Członek) - Spółdzielnia Socjalna "Konar" z Tarnobrzega.

Zebranie Założycielskie OZRSS