Fundusz Inicjatyw Obywatelskich PROFESJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW
KLUCZEM DO ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Spółdzielczość Polska
 
 

PARTNERZY PROJEKTU:


Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych


Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
PROJEKT: "PROFESJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW KLUCZEM DO ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ"


Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych. Głównym celem projektu jest profesjonalizacja podmiotów ekonomii społecznej i ujednolicenie wzorców myślenia o rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce, m.in. w zakresie wypracowania rozwiązań tworzących przyjazne środowisko dla funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych.

Projekt przewiduje wsparcie instytucji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielni socjalnych w realizacji ich zadań. Głównym elementem projektu jest zoorganizowanie ogólnopolskiego zjazdu przedstawicieli spółdzielni socjalnych i podmiotów zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej oraz upowszechnianie idei spółdzielczości socjalnej w lokalnych społecznościach. Projekt jest współfinansowany w ramach PO FIO 2009-2013.Ukazała się ciekawa publikacja o spółdzielniach socjalnych

W ramach projektu PO FIO "Profesjonalizacja przedsiębiorstw kluczem do rozwoju ekonomii społecznej" ukazała się publikacja wydana przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania autorstwa Cezarego Miżejewskiego pt. "Dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną?".

Relacja z "I Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej"

W dniach 15-17 października 2009 r. w Cedzynie k. Kielc odbyło się "I Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych", które było okazją do spotkania się ponad 100 przedstawicieli młodego ruchu spółdzielczości socjalnej oraz instytucji zaangażowanych w ich rozwój. Celem forum była wymiana doświadczeń oraz dyskusja nad barierami i perspektywami rozwoju spółdzielczości socjalnej w Polsce.

Forum zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania oraz Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w ramach projektu "Profesjonalizacja przedsiębiorstw kluczem do rozwoju ekonomii społecznej", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013. Gośćmi honorowymi Forum byli m.in.:
 • Marzena Okła-Drewnowicz - Posłanka na Sejm RP, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska,
 • Danuta Świerżewska - Dyrektor Zespołu ds. lustracji Krajowej Rady Spółdzielczej,
 • Cezary Miżejewski - Radca Ministra Rozwoju Regionalnego,
 • Andrzej Trzeciecki - Naczelnik Wydziału Aktywnych Form Pomocy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
 • Lesław Nawacki - Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • dr Adam Piechowski - Krajowa Rada Spółdzielcza,
 • Ryszard Grűner - Burmistrz Gminy Byczyna w woj. opolskim,
 • Krzysztof Kozicki - Starosta Powiatu Łomżyńskiego.
W trakcie spotkania wręczono tytuły "Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej", będące wyrazem wdzięczności za trud i wysiłek włożony w rozwój spółdzielczości socjalnej w Polsce. Pierwszymi laureatami nagrody przyznawanej przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych i Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania zostali:
 • p. Cezary Miżejewski,
 • p. Tadeusz Tomaszewski (Poseł na Sejm RP, Klub Poselski Lewica),
 • Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za wdrożenie i realizację programu "Wspieranie Spółdzielczości Socjalnej".
Patronat honorowy nad Forum objęli: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat medialny objął Magazyn "Tęcza Polska".

Fotorelacja z "I Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej" - zobacz więcej >>
Program "I Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej" - pobierz plik
Lista uczestników "I Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej" - pobierz plik
Podsumowanie prac warsztatu prawnego i finansowo-księgowego - pobierz plikZaproszenie na "I Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej"

W imieniu organizatorów: Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych serdecznie zapraszamy przedstawicieli Spółdzielni Socjalnych, instytucji oraz osób zaangażowanych w rozwój spółdzielczości socjalnej w Polsce na "I Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej", które odbędzie się w dniach 15-17 października 2009 w Hotelu "Uroczysko" w Cedzynie k/Kielc. Forum organizowane jest w ramach projektu "Profesjonalizacja przedsiębiorstw kluczem do rozwoju ekonomii społecznej", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013.

Celem Forum jest integracja osób i środowisk zaangażowanych w rozwój spółdzielczości socjalnej w Polsce. Forum będzie również okazją m.in. do:
 • wspólnego spotkania przedstawicieli spółdzielni socjalnych z całej Polski;
 • wymiany doświadczeń i identyfikacji głównych barier rozwoju spółdzielczości;
 • wspólnego wypracowania kierunków rozwoju spółdzielczości socjalnej;
 • dyskusji m.in. z przedstawicielami Sejmu RP, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Krajowej Rady Spółdzielczej na tematy związane z perspektywami rozwoju spółdzielczości socjalnej tj. nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych, lustracji spółdzielni socjalnych oraz innych aspektów formalno-prawnych związanych z funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych itp.
Celem przewodnim "I Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej" będzie zjednoczenie działań spółdzielczości socjalnej w Polsce i wypracowanie wspólnej strategii rozwoju.
Zapraszamy do zgłoszenia udziału za pomocą formularza rejestracyjnego. Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą na adres z dopiskiem:

I Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
ul. Ostrówek 15
61-121 Poznań

pocztą elektroniczną na adres: forum@spoldzielnie.org lub faxem na nr 061 887-11-66. Zakwalifikowanie uczestnictwa zostanie potwierdzone.


Mapka dojazdu